top of page

RYKBELYDENIS  

deur pastoor Kunle Adeoye-Davids

Ek is 'n rykdombewaarder: die bestuurder van al God se hulpbronne.

Ek word geleidelik die genade van onse Here Jesus Christus beter ken en herken (Sy goedhartigheid, Sy genadige vrygewigheid, Sy onverdiende guns en geestelike seën), [dat] alhoewel Hy [so baie] ryk was, tog om my ontwil het Hy so baie arm geword, sodat ek deur sy armoede verryk kon word (oorvloedig voorsien).

Nou verklaar ek en bevestig dat ek ryk is en dat ek al die geld het wat ek ooit in hierdie lewe nodig sal hê, omdat God alle genade gemaak het; elke guns en aardse seën kom in oorvloed by my, sodat ek altyd kan wees; onder alle omstandighede, ongeag die behoefte, volkome voldoende is in alles; omdat ek volkome selfonderhoudend in Hom is, en ek het 'n oorvloed vir elke goeie werk en daad van liefdadigheid wat te alle tye genoeg besit om geen hulp of ondersteuning te benodig nie en in oorvloed voorsien.

Ek word wonderlik van die Here gehelp, want ek is sy mees begunstigde en gewaardeerde besitting, gekoppel aan sy onbeperkte en ewige hulpbronne.

Ek leen aan nasies, ek leen nie. Deur my gee en die betaal van my tiendes word my finansies geheilig en gewy aan God, die Here wat my voorspoed waarborg. Die hemel en sy sluise van seëninge is oop oor my en die verslinder is tereggewys en sy mond is permanent om my ontwil verseël, daarom werk ek en leef ek in die genade vir die ewige vermeerdering en finansiële oorvloed.

Ek is 'n welwillende en vrygewige mens, ek versprei na die buiteland, ek gee aan die armes, my dade van geregtigheid en goedheid en vriendelikheid en welwillendheid sal vir ewig voortduur.

Ek is die nageslag van Abraham; sy nageslag, daarom het ek die wêreld geërf; ek is die wettige eienaar daarvan deur die geregtigheid van die geloof. My wêreld is 'n ryk plek; rykdom en rykdom is in my huis.

Duursame rykdom, rykdom en voorspoed wat die oog nie gesien het nie en die gehoor nie gehoor en in die hart van geen mens ingegaan het nie, het God vir my voorberei (gemaak en gereed gehou) omdat ek Hom liefhet [hou Hom in liefdevolle eerbied, om dadelik aan Hom gehoorsaam te wees en dankbaar te wees vir die voordele wat Hy my gegee het].

God het hierdie erfenis aan my onthul en geopenbaar deur en deur Sy Gees, want die [Heilige] Gees ondersoek ywerig, ondersoek en ondersoek alles, en maak my bewus ook die diepgaande en bodemlose dinge van God duidelik [die goddelike raad en verborge dinge en buite die gemiddelde man se ondersoek].

bottom of page