top of page

VERHOUDINGSBELYDENISSE

VIR MANS

deur pastoor Kunle Adeoye-Davids

Ek is 'n godvresende, voorsiener, beskermer, minnaar en pilaar vir die vrou en kinders wat God aan my gegee en toevertrou het.

Ek is 'n presteerder, 'n wenner en 'n alledaagse sukses waarvan die harde werk altyd beloon word met kroonsukses.

Ek is onberispelik en onberispelik, die man van een vrou; selfbeheersd, verstandig, respekvol, gasvry, onderrig, nie verslaaf aan wyn nie. Ek is eerbaar, eties en regverdig in al my finansiële en professionele omgang, nie dubbelhartig of 'n beoefenaar van halwe waarhede nie.

Ek woon op 'n begripvolle manier saam met my gesin: met baie sagmoedigheid en takt, en met 'n intelligente agting vir my huweliksverhouding.

Ek betoon eer en respek aan my vrou as mede-erfgenaam van die genade van die lewe, daarom is my gebede altyd effektief en bereik ons al ons waardevolle doelwitte.

Ek lok my kinders nie tot woede deur hulle tot 'n wrok te wek met eise wat onbenullig of onredelik of vernederend of beledigend is nie; ook nie deur iemand van hulle bevoordeel of onverskillig te wees nie, sodat hulle nie moed verloor en moedeloos of ongemotiveerd raak nie; met hul gees heeltemal gebroke.

Inteendeel, ek beskerm, bekragtig en bewaar hul drome en aspirasies. Ek maak kampioene groot; kinders wat op elke terrein van hul lewens wen, en hulle teer en met goedhartigheid koester in die dissipline, vrees en onderrig van die Here.

Ek is die pastoor van my huis en wys my kinders hoe 'n goddelike man, man, vader en burger daar moet uitsien; nie 'n boelie nie en ook nie vinnig en warm nie, maar saggeaard en bedagsaam, vry van die liefde vir geld wat nie geldgierig is nie en sy inherente mag, maar finansieel eties.

Ek bestuur my eie huishouding goed en lei my gesin altyd op die regte pad met alle waardigheid; om my vrou altyd gelukkig, vervul en trots te hou en my kinders respekvol en goed gedra. Ek het 'n goeie reputasie en deur buitestaanders word ek goed bedink.

Dankie, Jesus.

bottom of page