top of page

- Klem :

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

33So sê die Here God: Die dag as Ek jou van al jou ongeregtighede gereinig het, sal Ek jou ook in die stede laat woon, en die afval sal gebou word.

34En die woeste land sal bewerk word, terwyl dit woes lê voor almal wat verbygaan.

35En hulle sal sê: Hierdie land wat woes was, het geword soos die tuin van Eden; en die verwoeste en verlate en verwoeste stede is omhein en bewoon.

36Die nasies wat rondom u oorgebly het, sal weet dat Ek, die Here, die verwoeste plekke bou en die wildernis plant; Ek, die HERE, het dit gespreek en dit gedoen.

37So sê die Here God: Ek sal nog hieromtrent vra deur die huis van Israel om dit vir hulle te doen; Ek sal hulle vermeerder met manne soos 'n kudde.

38 Soos die heilige kudde soos die kudde van Jerusalem op haar feestye; so sal die verwoeste stede gevul word met kuddes van mense; en hulle sal weet dat Ek die Here is .

bottom of page